Tag Archive | "led letter"

การติดตั้งไฟLED ป้ายอักษร

Tags: , , , , , ,

การติดตั้งไฟLED ป้ายอักษร

Posted on 03 กรกฎาคม 2012 by admin

การติดตั้งไฟ LED กับป้ายอักษรโลหะ

เนื่องจากป้ายอักษรโลหะมีการติดไฟLEDได้หลายลักษณะ อย่างเช่น ติดส่องไปด้านหน้าผ่านแผ่นอคลีลิค หรือ ส่องไฟออกหล้งให้เกิดแสงสะท้อนกับกำแพง เราจึงต้องเลือกใช้ LED Module ให้ถูกลักษณะ

การติดไฟLED ส่องด้านหน้าผ่านแผ่นอคลีลิค

การติดไฟ LED ส่องด้านหน้านั้นเรา ควรใช้ LED ที่มีความสว่างเพียงพอ เพื่อให้ป้ายโดดเด่น เราควรเลือกใช้ LED MOdule 5050 โดยการติดจะมีหลายเทคนิคหลายลักษณะ อย่างเช่นการเรียงไฟแบบเฉียง หรือแบบแถวคู่

แต่ทั้งนี้ขึันอยู่กับพื้นที่ขนาดป้ายว่าจะใส่พอหรือไม่ ถ้าพอก็ให้ใช้ LED MOdule 5050 3chips ถ้าพื้นที่น้อยหรือป้ายขนาดเล็กให้ใช้ LED Module 5050 2chips หรือ LED Module 3528

led module 5050 2chips                led module 5050                  

LED Module 5050                   LED Module 5050                    LED Module 3528 

 

การติดไฟLED ส่องด้านหลังอักษรโลหะสะท้อนกำแพง

การทำไฟส่องหลังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟที่สว่างมากนัก แนะนำให้ใช้ LED Modeul super Flux เพียงพอ

LED Module Super Flux

พื้นฐานการติดตั้งไฟ LED Module

  • เนื่องจาก LED Module จะแพ็คมา 20 ชิ้นแบบต่อกัน ซี่งหมายความว่า จะรับโหลดของกระแสไฟ DC ได้ 20ชิ้น ถ้าต่อเป็น 40 ชิ้น แบบอนุกรม ไฟLED Module ท่อนที่ 21-40 ไฟจะค่อยสว่างน้อยลง เราจึงจำเป็นที่ต่อกันแบบขนาน 20ชิ้น ถ้าต้องใช้มากกว่า 20 ชิ้น ใน1ป้าย ให้ใช้สายไฟวางตามแนวป้าย แล้วให้เอา LED Module มาเกาะบนสานไฟ Main จะให้ทำงานสะดวกขึ้นมาก
  • ไฟ LED MOdule จะมี กาว2หน้าหรือ 3M แปะมาไว้ด้านหลังอยู่แล้วซี่งจะให้ทำงานสะดวกมากขี้น แต่พอเราติดไฟด้วย 3M เสร็จให้ใช้กาวซิลิโคลนยิงด้านข้างเพื่อความแข็งแรงไม่ให้ไฟหลุดง่าย
  • LED Module เป็นไฟ DC 12V. จึงจำเป็นต้องใช้ Switching

การคำนวณ Switching สำหรับ LED Module

LED Module กินไฟหลายแบบ ซึ่งถ้าอธิบายคงหลายรูปแบบจะบอกเล่าพื้นฐานให้ละกันนะครับ

LED 5050 CHIP กินไฟ 0.24วัตต์ (Single color)

LED 5050 RGB CHIP กินไฟ 0.08 x 3 (RGB Color=0.24วัตต์)

LED 3528 CHIP กินไฟ 0.08วัตต์

LED Super Flux กินไฟ 0.08วัตต์

เพราะฉะนั้น  LED Module 5050 3chips จะกินไฟ 0.72 วัตต์

Switching 12V. ให้เอา แอมป์ x โวลล์ จะได้ วัตต์ ครับ

เพราะฉะนั้น  Swtiching 8.5A. 12V. จะได้ Switching 102วัตต์ครับ  แต่ต้องตีแค่ 100 วัตต์ครับ

ถ้ามีคนบอกแค่ โวลล์ กับวัตต์ ก็ให้เอา โวลล์มาหารวัตต์ จะได้แอมป์ครับ

**ให้ใช้ LED Module ที่คำนวณแล้วกินไฟน้อยกว่ากำลังวัตต์ของ Switching ก็เพียงพอแล้วครับ

ปัญหาที่จะเกิดขี้นในการติดตั้งป้ายอักษรโลหะด้วยไฟ LED

  1. ขนาดของไฟไม่สามารถเข้าตามร่องเล็กๆของป้ายได้  แก้ไขโดยใช้ LED Module 5050 2chips หรือ LED Module 3528 3chips หรือ LED Strips แทนถ้าจำเป็น
  2. ไฟสว่างไม่เท่ากัน แก้ไขโดย ต่อกันแบบขนาน
  3. LED Module จำเป็นต้องใช้ Swtiching Power Supply งานป้ายจำเป็นต้องใช้ Switching ที่มีคุณภาพ เลือกใช้ Meanwell หรือ Lampba จะทำให้คุณไม่ต้องมาแก้งานบ่อยๆ เนื่องจากป้ายจะอยู่ที่สูง เลือก Switching แบบ Indoor ถ้างานภายใน เลือกแบบ Out Door ถ้างานเป็นภายนอก
            
- อ่านคู่มือรายละเอียดของหลอด LED ก่อนลงมือติดตั้งลงบนพื้นผิวตัวอักษร เพื่อไม่ให้หลอด LED เกิดความเสียหายขึ้นภายหลัง

 - ทดสอบโดยการใช้ Power swithcing จ่ายไฟ DC ไปที่หลอด LED ดูว่าติดครบทุกหลอดและสีของหลอด นั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นลองวางหลอด LED ลงบนพื้นตัวอักษรก่อน โดยยังไม่ต้องลอกกาว 2 หน้าออกแล้วปิดฝาครอบตัวอักษร ให้สังเกตดูว่าแสงสว่างของหลอด LED นั้นเพียงพอกับตัวอักษรของผู้ใช้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงแก้ไขก่อนลงมือติดยึดจริง.

- ลอกเทปกาว 2 หน้า ออกจากหลอด LED ติดยึดหลอด LED กับพื้นตัวอักษร โดยให้ระยะห่างในการติดหลอดต่อหลอดนั้นมีขนาดเท่ากับกึ่งหนึ่งของหลอด เพื่อให้แสงสว่างที่ออกมาจากหลอด LED นั้นมีความเสมอและเพียงพอสำหรับตัวอักษรของผู้ใช้.

- เมื่อติดยึดหลอด LED ไปบนพื้นตัวอักษรแล้วให้เดินสายไฟ DC คู่ โดยเลือกสายใดสายหนึ่งเป็นขั้วบวกและอีกหนึ่งสายนั้นเป็นขั้วลบ ควรเลือกใช้สายไฟให้ที่มีขนาดเหมาะสมกับ แรงดัน และ กระแสของหลอด LED ที่นำมาใช้กับตัวอักษรนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น ตัวอักษรหนึ่งตัว ใช้หลอด LED ในการยึดติดไป 100 ตัว ตัวละ 0.06 แอมป์ เพราะฉะนั้น ก็เท่ากับตัวอักษรตัวนี้ใช้กระแสไฟ DCของหลอด LED เท่ากับ 6 แอมป์ จากนั้นผู้ใช้ควรเลือกสายไฟให้มีขนาดที่ทนแรงดันและกระแสได้สำหรับหลอด LED ในตัวอักษรตัวนี้  ข้อควรระวัง! ห้ามใช้แรงดัน(โวลล์)ที่มากกว่า spec ของหลอด LED ที่นำมาใช้ , ระวังต่อสายไฟสลับขั้ว , ก่อนใช้สายไฟต่อวงจรควรตรวจดูก่อนว่ามีรอยขาด รอยรั่ว หรือฉนวนเสื่อมอายุหรือไม่ ,       เพราะอาจจะทำให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้และเกิดการเสียหายทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก.

- เมื่อเดินสายไฟ Dc ในวงจรของตัวอักษรเสร็จแล้วควรบัดกรีจุดต่อเชื่อมด้วยตะกั่วและใส่ท่อหดรนด้วยความร้อนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชอร์ตวงจรของหลอด LED ในตัวอักษรนั้น.

- ทดสอบหลอด LED อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าการต่อสายไฟและหลอด LED ติดครบทั้งหมด ควรระวัง! ในการทดสอบหลอด LED ต้องแน่ใจว่าหลอด LED ชนิดนี้ใช้ แรงดันและกระแสไฟถูกต้องกับ power supply.

- นำซิลิโคนที่เตรียมไว้ฉีดยึดติดหลอด LED เข้ากับผิวตัวอักษรทิ้งไว้จนซิลิโคนแห้งสนิท.

- จากนั้นจึงทำการเจาะรูตัวอักษรและต่อสายไฟ เพื่อนำสายไฟ DC ออกมาด้านนอกตัวอักษร แล้วใช้ยางกันบาด (Cable gland) หุ้มรูเจาะของตัวอักษร เพื่อกันการเสียหายของสายไฟ ผู้ใช้ควรเลือกสายไฟที่เป็นชนิดสายที่มีฉนวน 2 ชั้นขึ้นไป   เช่น สายไฟชนิด VCT หรือ NYY เป็นต้น เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้หลอด LED ให้มากขึ้น.

- ทดสอบหลอด LED อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าต่อสายไฟถูกต้อง จากนั้นจึงทำการปิดฝาครอบตัวอักษร เพื่อดูความสว่าง        ว่าเพียงพอต่อตัวอักษรของผู้ใช้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงประกอบชิ้นส่วนของตัวอักษรให้ครบถ้วน.

-

-

 


Comments (1)

Advertise Here
Advertise Here