Archive | RGB Controller Tips

วิธีติดตั้ง LED STRIP กับ RGB Controller และ RGB Ampifier

Tags: , ,

วิธีติดตั้ง LED STRIP กับ RGB Controller และ RGB Ampifier

Posted on 14 กรกฎาคม 2012 by admin

 

วิธีติดตั้ง LED STRIP กับ RGB Controller และ RGB Ampifier

วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับ RGB Controller และ RGB Amplifiy (Power Repeator) ซึ่ง

RGB Controller และ RGB Amplifiy (Power Repeator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับ LED RGB ครับซี่งเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการเปลี่ยนสีของ LED RGB ครับ และหลายท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อ RGB Controller  และ สงสัยการต่อ RGB Amplifiy หรืออีกชื่อที่เรียกว่า Power Repeator ครับจะแนะนำว่า RGB Controller นั้นคือ Main ในการควบคุมแสงให้เปลี่ยนสีครับ และที่จำเป็นต้องมี Power Repeator นั้น ก็คือบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้ LED RGB เกินกำลังของ RGB Controller RGB Amplify หรือ Power Repeator เป็นตัวขยายสัญญาณของ LED RGB ที่รับคำสั่งมาจาก LED Controller ที่เป็นตัวMain ครับ ทำให้เราสามารถต่อ LED RGBให้มีความยาวหรือจำนวนมากเท่าที่ต้องการครับวิธีการและเทคนิคนี้ท่านลองอ่านดูในคำแนะนำต่อไปนี้นะครับ

  1. ผู้ใช้ควรตรวจสอบสถานที่หน้างานติดตั้งจริงจากนั้นวัดระยะความยาวทั้งหมด ก่อนเลือกซื้อ LED Strip เพื่อให้ได้สัดส่วนของสี  แสงสว่างที่ต้องการ รวมถึงความยาวทั้งหมดของ LED STRIP ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้.
  2. เมื่อทราบความยาวทั้งหมดของ LED STRIP ว่าใช้กี่เมตรแล้วจากนั้นให้อ่านรายละเอียดจากคู่มือสินค้า หรือใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ตามจริงต่อเมตรจากนั้น จึงคำนวนว่าควรใช้ Power switching ขนาดกี่วัตต์ จึงจะเพียงพอกับความยาวทั้งหมดของ LED STRIP ในงานนี้.

    ยกตัวอย่าง เช่น สถานที่ติดตั้ง LED STRIP ใช้ความยาวในการติดตั้งทั้งหมด 20 เมตร โดย 1 เมตรของ LED STRIP ชนิดนี้ใช้กำลังไฟเท่ากับ 14.4 วัตต์ แสดงว่ากำลังไฟของ LED STRIP ทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้ก็คือ 288 วัตต์ เมื่อเรานำค่าที่ได้         มาคำนวนโดยการหารค่ากับแรงดันที่ใช้กับ LED STRIP คือ 12 โวลท์ (288/12 = 24) แล้วก็จะได้ค่ากระแส(A) ทั้งหมดของ LED STRIP แต่ผู้ใช้ควรเผื่อค่าผิดพลาดในวงจรหรือ Power Switching โดยเลือกขนาดแอมป์ของ Power Switching           ให้มีขนาดที่มากกว่า เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ LED STRIP และ Power Switcing ด้วย แต่ถ้ามีการต่อสายจาก Power Switching ไปที่ LED STRIP ซึ่งมีระยะทางที่ไกลเราควรใช้ Amplifier หรือตัวขยายสัญญาณติดเพิ่มอีก.

ข้อควรระวัง

ในการต่อ LED STRIP นั้นจะมีข้อจำกัดอยู่คือ ไม่ควรต่อวงจรอนุกรมกันเกิน 5 เมตร เนื่องจากจะทำให้แสงสว่างของ LED STRIP นั้นสว่างลดลง หรือเรียกว่า แรงดันตก (Voltage Drop) เนื่องจากลายแผ่นปริ้นของ LED STRIP นั้นมีขนาดเล็กและบาง เพราะฉะนั้นผู้ใช้ควรแก้ปํญหาโดยการต่อวงจรแบบขนานถ้าแรงดันไฟยังตกหรือแสงสว่างของ LED STRIP ยังไม่สว่างอีก ผู้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนั่นคือตัวขยายสัญญาณ (Amplifier) ซึ่งก่อนจะใช้ Amplifier ผู้ใช้จะต้องทราบกำลังไฟ(วัตต์) ที่ใช้ทั้งหมดของ LED STRIP ก่อนแล้วจึงเลือกขนาดของ Amplifier ให้เหมาะสมเพียงพอกับความยาวของ LED STRIP ในงานนี้ โดยวิธีการต่อนั้นให้ดูภาพด้านล่าง.

 

Comments (4)

Advertise Here
Advertise Here